Delitev premoženja ob ločitvi

Včasih v življenju pride do situacij, ko je potrebno sprejemati razumne odločitve. Eden takih dogodkov je tudi ločitev. Gre za zelo neprijetno situacijo, ki jo je smiselno čim hitreje rešiti in se tako izogniti mučnim in dolgim sodnim procesom. Delitev premoženja ob ločitvi pa je eden izmed postopkov, ki pride v poštev, ko se partnerja razideta. Velikokrat se lahko sama med seboj dogovorita, kako bo delitev premoženja ob ločitvi potekala. Včasih pa mora, zaradi nekoliko bolj napetih odnosov, posredovati tudi sodišče. Takrat je smiselno, da najamete dobrega in izkušenega odvetnika, ki bo uspešno zastopal vaše interese. Tako se bo sodni proces hitreje zaključil, vi pa boste lahko nadaljevali s svojim življenjem.

Kako si razdeliti premoženje

Po razpadu zakonske zveze, je najpogostejše vprašanje tudi, kako si razdeliti skupno premoženje. Pomembno je vedeti, da je premoženje zakoncev ali izven zakonskih partnerjev izenačeno, zakonodaja pa je enaka na obeh straneh. To pomeni, da sodišče vsak primer obravnava individualno, delitev premoženja ob ločitvi pa je izpeljana v čim večjo korist obeh zakoncev.

Vsekakor je smiselno omeniti tudi novost Družinskega zakonika, ki je stopil v veljavo aprila 2019. Gre za možnost sklenitve predporočne pogodbe oziroma tako imenovane ženitne pogodbe, ki zakoncema omogoča, da se sama sporazumeta o premoženjskopravnih razmerjih in določita, kako bo potekala delitev premoženja. Na tak način se bistveno zmanjša vsa agonija, s katero bi se sicer soočila bivša partnerja.

Kako poteka delitev premoženja ob ločitvi

Premoženje, ki je ob ločitvi predmet delitve je:

  • skupno premoženje zakoncev – kamor sodijo vse premoženjske pravice, ki so bile v njunem skupnem življenju pridobljene z delom ali odplačno;
  • posebno premoženje zakoncev – s katerim vsak zakonec upravlja samostojno (premoženje, ki ga je zakonec prinesel v zakonsko zvezo, ali ga pridobi v trajanju le te).

V primeru, da se zakonca sporazumeta o delitvi, lahko skleneta pogodbo o delitvi premoženja v obliki notarskega zapisa. To hkrati predstavlja tudi najhitrejšo in najbolj ugodno delitev premoženja ob ločitvi. Vendar pa pogosto pride do sporov. Kadar sporazuma med zakoncema torej ni mogoče doseči, je delitev premoženja s pomočjo odvetnika neizbežna. O sami delitvi pa odloča pristojni organ, torej sodišče. Pri delitvi skupnega premoženja zakon pravi, da sta deleža v skupnem premoženju enaka, vendar lahko vsak zakonec dokaže, koliko in kaj je prispeval k skupnemu premoženju in se ta razlikuje od prispevka drugega partnerja. Slednje se nato upošteva tudi pri sami delitvi premoženja. Sodišče upošteva tudi nekatera druga dejstva, kot so:

  • vsi prihodki zakonca,
  • varstvo in vzgoja otrok,
  • skrb za gospodinjska opravila,
  • skrb za družino in dom,
  • morebitna pomoč, ki jo zakonec nudi drugemu zakoncu,
  • vse aktivnosti usmerjene v ohranjanje in povečevanje skupnega premoženja.