3D lasersko skeniranje vašega zemljišča

V zadnijih letih je tehnologija zelo napredovala, začeli smo jo uporabljati tudi za geometrična dela. Ena od geometričnih storitev ki uporablja zelo napredno tehnologijo je 3D lasersko skeniranje, namen te storitve je da s pomočjo laserjev ki so najpogosteje na brezpilotnih letalih skenirajo teren ki ga geodet označi za skeniranje, za tem pa prenesemo skenirano sliko iz brezpilotnega letala v računalnik, tam dobimo tri dimenzijonalno sliko objekta ali terena. Ta slika je lahko prikazana kot fotogrametrični oblak točk ali pa kot digitalni model terena, po potrebi se lahko oblak točk dopoljnjuje za boljšo kvaliteto slike.

3D lasersko skeniranje lahko uporabljamo za računanje ploščine in prostornine, za načrtovanje novih objektov ali pa za načrtovanje razširitve objektov poleg tega jih pogosto potrebujemo za urejanje legalizacije zgradbe ali pa pridobivanje gradbenega dovoljenja. 3D lasersko skeniranje je odlično za projektiranje poleg tega pa nam omogoča izrise fasad ,tlorisov in prerez objektov. Z vsemi temi podatki pa tudi z lahkoto izračunamo površino in prostorno določenega objekta.

3D lasersko skeniranje

3D lasersko skeniranje deluje s pomočjo laserskih skenerjev, ki skenirajo okolico iz večih različnih kotov, tako je slika kasneje vidna iz različnih kotov poleg tega pa jo lahko računalnik sestavi v zelo kvalitetno 3D sliko ki je sestavljena kot oblak točk (point cloud), ali pa digitalen model terena. Za boljšo kakovost in večjo natančnost slike pa lahko te dve vrst slike združimo tako nastane res odlična slika v tri dimenzionalnem prostoru.

V primeru da potrebujete 3D lasersko skeniranje si poglejte zgornjo povezavo, na kateri lahko najdemo strkovnjake z dovgimi izkušnjami in najnovejšo tehnologijo ki omogoča hitro in kvalitetno delo kar pa je odlično saj tako ni treba dovgo čakati da bo delo opravljeno hkrati pa je cenejše.